GRAĐEVINSKA LIMARIJA | LIMARSKA GALANTERIJA

Proizvodnja građevinske limarije

U našem proizvodnom programu možete da pronađete sledeće limarske proizvode visokog kvaliteta.

Usluge građevinske limarije

U našem proizvodnom programu možete da pronađete sledeće limarske proizvode visokog kvaliteta.

Kvalitet koji garantuje trajnost - Eurolim Kraljevo

Proizvodnja i prodaja limarske galanterije

U našem proizvodnom programu možete da pronađete visokokvalitetne oluke i delove za oluke od pocinkovanog i plastificiranog lima

Oluci

U zavisnosti od lokacije i tipa građevine, oluk visi ispod donjeg dela krova ili je pričvršćen u dnu kosine krovnog prekrivača.

Cev za oluke

Oluke i odvodne olučne cevi, kao i pripadajuće delove sistema za odvodnju padavina, izrađujemo od pocinkovanog čeličnog, aluminijumskog ili bakarnog lima.

Koleno za oluk

Krivina oluka 90° (koleno) se koristi pri montaži vertikalnog oluka najčešće kao donji deo.

Katalog proizvoda i usluga

Pogledajte kataloge svih naših proizvoda i usluga